مطالب و نوشته های اخیر

آینده ای روشن برای انتخابات 1400

  1. صفحه نخست
  2. مواضع دکتر ملیحه بنانی برای ریاست جمهوری
  3. آینده ای روشن برای انتخابات 1400

دکتر ملیحه بنانی، حقوقدان، محقق و پژوهشگر علوم انسانی ضمن تبریک روز دانشجو اظهار داشت: ویترین هرکشوری ، دانشجویان آن کشور هستند که خوشبختانه در سالهای اخیر دانشجویان ما با بصیرت و اگاهی کامل همیشه همراه مردم و همگام با رهبری بوده اند .

فهرست