در حاشیه برگزاری سومین دوره رقابت های جهانی ورزش شرکت ها سید امیر حسینی ضمن حضور در مجمع عمومی سالیانه فدراسیون جهانی با مقامات و مسئولین جهانی ورزش شرکت ها دیدار کرد.

وریر توریزم مکزیک و دبیرکل فدراسیون جهانی ورزش شرکت ها
مسئولین بازی های زمستانی شرکت ها مسکو2022
اعضا هیات رئیسه فدراسیون جهانی شرکت ها و میزبانان مسابقات جهانی تابستانی شرکت ها مکزیک و زمستانی مسکو
روسای انجمن های ورزشی شرکت ها یونان و هند
فهرست